Регистрация в патентното ведомство

I. Същност и характеристика Полезният модел е идея или концепция, която е резултат от творческа дейност и която посочва начините [...]

By |2019-09-29T13:56:32+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Изменение в закона за особените налози от 31.12.2016г.

На 31.12.2016 г. в сила влязоха изменения в Закона за особените залози (ЗОЗ), които доведоха до съществени промени в досегашната [...]

By |2019-09-29T13:56:35+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Регламент за защита на личните данни (GDPR)

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) От 25 Май 2018 г. влиза в сила новият Регламент на ЕС [...]

By |2019-10-06T13:38:23+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

I. ВЪВЕДЕНИЕ Поради възникналата нужда от намиране на нов подход към защитата на личните данни, от 25 Май 2018 г. влиза [...]

By |2019-10-06T13:37:31+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments