КАНТОРА С ТРАДИЦИИ

Адвокатско дружество „Тренчев и Костова“, започва дейност през 2017 г., като наследник на адвокатска кантора „Малчев, Тренчев и Партньори” (2017 г. – 1992 г.). Кантората черпи опит както от дългогодишната си практика така и от най-новите изменения в нормативната база, следвайки своите принципи на отговорност, сигурност и последователност. Ние предоставяме на клиентите си широк спектър от юридически услуги, включващи както консултиране и съдействие при осъществяване на проекти, така и пълно юридически обслужване на текущата дейност. Наред с големите корпорации и проекти, които обслужваме, ние отстояваме и защитаваме със същата грижа и професионализъм каузата на всеки клиент, потърсил нашия професионален съвет. Лоялността, почтеността и високият професионализъм са отличителните знаци на нашата кантора.

Водещи партньори в кантората са адв. Лорита Костова и адв. Георги Тренчев. Кантората има изградена система за ползване на услугите на външни експерти и консултанти в различни региони на страната и в чужбина, което ни позволява да отговорим бързо на изискванията на нашите клиенти и да предоставим услуги, съобразени със спецификата на всеки един казус.
Кантората специализира дейността си основно в областта на търговско и корпоративно право, облигационно и вещно право, данъчно и административно право, трудово право, право на Европейския съюз и процесуално представителство.

Адвокатско дружество „Тренчев и Костова“ обслужва както български, така и чуждестранни лица, съобразно възникналите пред тях юридически проблеми и предлага пълен мониторинг върху дейността на клиента.

Адвокатите от кантората са с дългогодишен опит и в процесуалното представителство, което гарантира успешно защитаване на интересите на клиентите ни пред съдебните и арбитражни институции по различни видове търговски, граждански, трудови и административни спорове.

Кантората притежава значителен опит в консултирането по въпроси, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз и изготвянето на проекти по Структурните фондове на ЕС и други европейски програми. Кантората подготвя и участва активно в процедури, свързани с обществени поръчки и концесии.

Наша отличителна черта е коректност, бързина и задълбочена работа с клиентите.

ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Адвокат Георги Тренчев
Адвокат Георги ТренчевСтарши Съдружник
Адвокат Тренчев е с над 15 години опит в търговското право, сливания, отделяния и преструктуриране на компании, дружествено право, интелектуална собственост, и работата с корпоративни клиенти.
Адвокат Лорита Костова
Адвокат Лорита КостоваСтарши Съдружник
Адвокат Лорита Костова е с над 15 години опит в бракоразводни дела, делби на имоти и наследства.
Адвокат Антоан Чеглайски
Адвокат Антоан ЧеглайскиАдвокат
Адвокат Антоан Чеглайски е с над 5 години опит в търговското право и работата с корпоративни клиенти.
Франсоа Фидосов
Франсоа ФидосовАдвокат
Франсоа Фидосов е с над 5 години опит в наследственото, вещното и облигационното право, както и работата с недвижими имоти.